Døgnvakt!

Du skal kunne få tak i oss når det måtte være. Vår  døgnåpne vakttelefon har nr 77 84 11 30.  Kontakt oss her.

Sorg er ikke en sykdom


Et dødsfall oppleves for de fleste av oss som vondt og vanskelig. Mange følelser og tanker strømmer gjennom oss; sorg, smerte og savn, men også takknemlighet og gode minner. Ofte vil vi kjenne smerten over det vi ikke fikk sagt eller gjort, for det vi ikke rakk, eller for det som ikke burde vært sagt. Reaksjoner som engstelse, sinne, skyldfølelse, nedtrykthet, lettelse eller likegyldighet er normale. >>>>>

Hva vi kan hjelpe med


Vi i Andreassen Begravelsesbyrå kan bistå dere som pårørende i hele prosessen i forbindelse med et dødsfall. Dere kan få komme til samtale til oss på byråkontoret, eller så kan vi komme til hjemmet hvis det er ønskelig. >>>>>

En verdig avskjed

Når en av våre nærmeste dør, blir livet fylt av sorg. Når tapet rammer oss, kan mange pårørende føle seg ensomme, uvitende og hjelpeløse. Derfor er vi der for å støtte og veilede dere, både gjennom sorgen og gjennom det praktiske som følger med en slik situasjon.

Vi som byrå vil i samarbeid med dere pårørende jobbe hardt for at sørgetiden deres skal bli så personlig og verdig som mulig. Dere kan selv få være med på å bestemme hvordan dere vil ha det, både før begravelsen og på selve dagen.


Vi skal rette oss så langt det lar seg gjøre for å imøtekomme deres ønsker, og gi deres kjære en verdig avskjed.