Hva vi kan hjelpe med


Vi i Midt-Troms Begravelsesbyrå kan bistå dere som pårørende i hele prosessen i forbindelse med et dødsfall. Dere kan få komme til samtale til oss på byråkontoret, eller så kan vi komme til hjemmet hvis det er ønskelig.


Vi avtaler tidspunkt for begravelsen med prest, og kan ordne med taler, organist og det praktiske med gravlundskontoret etter deres ønsker. Vi kan også skaffe solister og musikere


Vi kan hjelpe til med å utforme dødsannonse og takkeannonse og sende disse til de ønskede avisene. Vi har en oversikt over minnevers og takkeord som kan være aktuelle i denne sammenhengen.


På selve begravelsesdagen deltar vi med alt fra pynting i kirken og av båren, til å ordne med servering til minnesamværet, hvis det er ønskelig.


Vi har kataloger med blomsteroppsatser og dekorasjoner, og vi tar oss av all bestilling opp mot blomsterforretningen. Katalogen kan dere få låne med hjem. Vi skal gjøre vårt ytterste for at dere skal få den hjelp dere føler dere har behov for.


Se en liste over våre priser for ulike tjenester her.

Økonomisk

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 24.734 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.


Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.


Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 24.734 kroner til dekning av utgifter til gravferden.


Man kan også få støtte til båretransport når båren må fraktes mer enn 20 km.


Les mer og søk på nav.no


Døgnvakt

Du skal kunne få tak i oss når det måtte være. Vår  døgnåpne vakttelefon har nr 77 84 11 30.  Kontakt oss her.