Priser

En gravferd består av mange ulike momenter og deler, og vi skjønner at det kan være vanskelig å få full oversikt over alle utgifter som påløper i denne situasjonen.

Listen nedenfor viser minimums- og maksimumspriser for ulike varer og tjenester som vi yter og organiserer. Prisene gjelder for vårt primærområde som omfatter Senja, Sørreisa, Målselv, Bardu og Dyrøy kommune.

Tjeneste

Minimum

Maksimum

Kiste med utstyr og svøp

3700,-

28 000,-

Blomster til båren

150,- (3 røde roser)

7500,- (Stor kistedekorasjon)

Byråets honorar, avgiftsfri del

850,-

1600,-

Byråets honorar

utenfor avgiftsområde

2900,-

4500,-

Nedlegging og stell i kiste

1490,-

3300,-

Assistanse sermoni

3150,-

4800,-

Annonse på minnesider

500,-

500,-

Program til seremoni 30stk

600,-

1380,-

Administrasjonskostnad

1500,-

1500,-

Kjøring til sermonisted/gravlund

2740,-

8500,-

Sum

Kr 17580,-

Kr 61580,-

Tjenester:

Priser:

Byråets honorar, avgiftsfri del

850,-

Byråets honorar, utenfor avgiftsområde

2900,-

Assistanse i sermoni

3150,-

Assistanse i sermoni (2 eller flere mannskap)

fra 3150,-

Assistanse ved syning, dagtid

600,-

Assistanse ved syning, kveld/helg

1500,-

Administrasjonskostnad

1500,-

Fotografering

0,-

Transport av tom kiste til institusjon

1500,-

Solist

fra 2500,-

Lys / Utstyr i seremoni

850,-

Henting av avdøde i hjemmet kveld/helg

5500,-

Henting av avdøde i hjemmet dagtid

3300,-

Nedlegging i kiste

1450,-

Nedlegging i kiste med bruk av eget tøy

1750,-

Utstyr / Laken / Hygienemateriell ved henting

600,-

Tillegg for konferanse hverdag etter kl 18.00 på byråets kontor

1450,-

Tillegg for konferanse helg og helligdag på byråets kontor

1750,-

Tillegg for hjemmekonferanse etter kl 18.00 innenfor 20km radius

1750,-

Tillegg for hjemmekonferanse helg og helligdag innenfor 20km radius

2900,-

Tillegg for hjemmekonferanse etter kl 18.00 v/lang kjøring

2900,-

Tillegg for hjemmekonferanse helg og helligdag v/lang kjøring

5500,-

Filming av seremoni

1990,-

Produksjon av minnefilm

3500,-

Fremvisning - bilder og film

3200,-

Assistanse ved minnesammvær per assistent

1500,-Kister:


Furu 66 klarlakkert

10700,-

Profil hvit

11500,-

Toten T8 hvit

8500,-

Diamant 32 Hvit høyglans

28000,-

Diamant 32 Rød, Silkematt

28000,-

Ornament, Eikefarget

12390,-

Sponkiste enkel

3680,-

Azur Blå

13800,-

Akvarell Sort

12500

Kiste Hvit ekstra lang og bred

14500,-Diverse/Varer:


Program til seremoni 30 stk

1200,-

Program til seremoni 50 stk

1600,-

Program til seremoni 75 stk

1850,-

Program til seremoni 100 stk

2250,-

Program til seremoni 125 stk

2550,-

Program til seremoni 150 stk

2650,-

Program til seremoni 200 stk

3050,-

Program til seremoni 250 stk

3250,-

Ventetegn (kors) med gravering

725,-

Ventetegn (hjerte) med gravering

1200,-

Bilde i ramme

450,-

Dødsannonse 1 spalte gjennomsnitt

2550,-

Minnebok med forsendelse

650,-

1 bilde på sangheftet (0-100 sanghefter)

625,-Transport:


Startgrunnlag

1950,-

Båretransport per km

32,-

Transport, 1 mann per time

890,-

Transport, 2 mann per time

1780,-

Egenandel til NAV, transportrefusjon

2700,-

Transport av tom kiste til dødssted

1450,-

Kjøring sermonisted/gravlund

Fra 3600,-

Bårebil med sjåfør og medhjelper

5300,-Kommunale avgifter og Gebyrer


Kremasjonsavgift Tromsø kommune

7300,-

Bistand fra Human-Etisk Forbund

4500,-

Prisopplysningsplikten reguleres av forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester §16.

Vi bistår gjerne med å søke om behovsprøvd stønad fra NAV til dekning av utgifter til gravferden.

Stønad fra NAV

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptill 27390

kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.


Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.


Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 27390 kroner til dekning av utgifter til gravferden.


Man kan også få støtte til båretransport når båren må fraktes mer enn 20 km.


Les mer og finn søknadsskjema på nav.no. Vi hjelper gjerne til med utfylling og dokumentasjon.


Døgnvakt

Du skal kunne få tak i oss når det måtte være. Vår  døgnåpne vakttelefon har nr 77 84 11 30.  Kontakt oss her.