Priser

En gravferd består av mange ulike momenter og deler, og vi skjønner at det kan være vanskelig å få full oversikt over alle utgifter som påløper i denne situasjonen.

Listen nedenfor viser minimums- og maksimumspriser for ulike varer og tjenester som vi yter og organiserer. Prisene gjelder for vårt primærområde som omfatter Senja, Sørreisa, Målselv, Bardu og Dyrøy kommune.

Prisopplysningsplikten reguleres av forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester §16.

Vi bistår gjerne med å søke om behovsprøvd stønad fra NAV til dekning av utgifter til gravferden.

Tjenester:

Priser:

Byråets honorar

1424,-

Byråets honorar, utenfor avgiftsområde

2645,-

Assistanse i sermoni

3150,-

Assistanse i sermoni (2 eller flere mannskap)

fra 3150,-

Assistanse ved syning, dagtid

600,-

Assistanse ved syning, kveld/helg

1500,-

Administrasjonskostnad

1760,-

Fotografering

0,-

Solist

fra 2500,-

Lys / Utstyr i seremoni

850,-

Henting av avdøde i hjemmet kveld/helg

fra 6000,-

Henting av avdøde i hjemmet dagtid

fra 3500,-

Nedlegging i kiste

2000,-

Utstyr / Laken / Hygienemateriell

950,-

Tillegg for konferanse hverdag etter kl 18.00 på byråets kontor

1450,-

Tillegg for konferanse helg og helligdag på byråets kontor

1750,-

Tillegg for hjemmekonferanse etter kl 18.00 innenfor 20km radius

1750,-

Tillegg for hjemmekonferanse helg og helligdag innenfor 20km radius

2900,-

Tillegg for hjemmekonferanse etter kl 18.00 v/lang kjøring

2900,-

Tillegg for hjemmekonferanse helg og helligdag v/lang kjøring

5500,-

Filming av seremoni

fra 1990,-

Produksjon av minnefilm

fra 3500,-

Fremvisning - bilder og film

fra 3200,-

Assistanse ved minnesammvær per assistent

1500,-Kister:


Furu 66 klarlakkert

11500,-

Tradisjon Profilert hvit

12500,-

Tradisjon hvit

9900,-

Diamant 32 Hvit høyglans

28000,-

Diamant 32 Rød, Silkematt

28000,-

Ornament, Eikefarget

12390,-

Sponkiste enkel

4200,-

Azur Blå

14900,-

Akvarell Sort

13900,-

Kiste Hvit ekstra lang og bred

14500,-Diverse/Varer:


Program til seremoni 30 stk

1200,-

Program til seremoni 50 stk

1600,-

Program til seremoni 75 stk

1850,-

Program til seremoni 100 stk

2250,-

Program til seremoni 125 stk

2550,-

Program til seremoni 150 stk

2650,-

Program til seremoni 200 stk

3050,-

Program til seremoni 250 stk

3250,-

Ventetegn (kors) med gravering

990,-

Ventetegn (hjerte) med gravering

1200,-

Bilde i ramme

500,-

Dødsannonse 1 spalte gjennomsnitt

2550,-

Minnebok med forsendelse

650,-

1 bilde på sangheftet (0-100 sanghefter)

625,-

Hvit skjorte

300,-

Kondolanseprotokoll

650,-Transport:


Startgrunnlag

2100,-

Båretransport per km

32,-

Transport, 1 mann per time

930,-

Transport, 2 mann per time

1860,-

Egenandel til NAV, transportrefusjon

2868,-

Frakt av tom kiste til nedeleggelsessted

1650,-

Kjøring sermonisted/gravlund

Fra 3600,-

Bårebil med sjåfør og medhjelper

5300,-Kommunale avgifter og Gebyrer


Kremasjonsavgift Tromsø kommune

7700,-

Bistand fra Human-Etisk Forbund

4500,-

Tjeneste

Minimum

Maksimum

Kiste med utstyr og svøp

4200,-

28 000,-

Blomster til båren

200,- (3 røde roser)

7500,- (Stor kistedekorasjon)

Byråets honorar

1424

1600,-

Byråets honorar

utenfor avgiftsområde

2645,-

4500,-

Nedlegging og stell i kiste

2000,-

3300,-

Assistanse sermoni

3150,-

5500,-

Annonse på minnesider

500,-

500,-

Program til seremoni 30stk

600,-

1380,-

Administrasjonskostnad

1760,-

1760,-

Kjøring til sermonisted/gravlund

2868,-

8500,-

Sum

Kr 19347,-

Kr 61840,-

Stønad fra NAV

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptill 28677

kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.


Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.


Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 28677 kroner til dekning av utgifter til gravferden.


Man kan også få støtte til båretransport når båren må fraktes mer enn 20 km.


Les mer og finn søknadsskjema på nav.no. Vi hjelper gjerne til med utfylling og dokumentasjon.


Døgnvakt

Du skal kunne få tak i oss når det måtte være. Vår  døgnåpne vakttelefon har nr 77 84 11 30.  Kontakt oss her.