Salmer og solistsang


Dette er noen eksempler på salmer som kan brukes i begravelser. Vi har faste solister som kan synge i begravelsen, og et utvalg av aktuelle sanger står også på denne siden.


Fra Norsk salmebok, 1985:


Alltid freidig   416

Bedre kan jeg ikke fare   836

Blott en dag   490

Bred dina vida vingar   816

Deilig er jorden   856

Deg være ære, Herre over dødens makt   187

Din fred skal aldri vike   864

Eg veit i himmelrik ei borg   843

Fager kveldssol smiler   812

Gud når du til oppbrudd kaller   838

Herre Gud, ditt dyre navn og ære   268

I himmelen, i himmelen   844

Ingen er så trygg i fare   487

Jeg er i Herrens hender   497

Jeg vet meg en søvn i Jesu navn   856

Jesus det eneste   423

Kjærlighet er lysets kilde   223

Kjærlighet fra Gud   669

Lei milde ljos   414

Lær meg å kjenne dine veie   312

Med Jesus vil eg fara   418

Navnet Jesus blekner aldri   886

Nærmere deg min Gud   468

Nå lukker seg mitt øye   811

O bli hos meg   814

Påskemorgen slukker sorgen   184

Sorgen og gleden de vandrer til hope   463

Så ta da mine hender   608

Velt alle dine veier og all din hjertesorg   460

Vær meg nær, o Gud   389


Fra Landstads reviderte salmebok:


Lykksalig, lykksalig   848


Solistsanger


Amazing Grace   [LYTT]

Blott en dag      [LYTT]

Bred dina vida vingar    [LYTT

Bridge over troubled water, Simon & Garfunkel      [LYTT]

Danse mi vise, gråte min sang

Deilig er jorden      [LYTT]

Den fyrste song eg høyra fekk      [LYTT]

Der hvor rosor aldrig dør      [LYTT]

Det er makt i de foldede hender      [LYTT]

Gje meg handa din ven (Irsk folketone)      [LYTT]

Gå inte forbi (Irsk folketone)      [LYTT]

Hymne / Fader vår   

Jag har hört om en stad ovan molnen      [LYTT]

Jeg er i herrens hender 

O bli hos meg      [LYTT]

Om kveldern (norsk folketone)      [LYTT]

Så skimrande var aldri havet, Evert Taube      [LYTT]

Tears in heaven, Eric Clapton      [LYTT]

Tirna noir, Vamp      [LYTT]

Å kunne æ skrive på himmelen, Lars Bremnes     [LYTT]

Minneord

En oversikt over mange ulike minneord til avisannonse og båredekorasjon finner du her.

Døgnvakt

Du skal kunne få tak i oss når det måtte være. Vår  døgnåpne vakttelefon har nr 77 84 11 30.  Kontakt oss her.