Priser

Priser


En gravferd består av mange ulike momenter og deler, og vi skjønner at det kan være vanskelig å få full oversikt over alle utgifter som påløper i denne situasjonen.

Listen nedenfor viser minimums- og maksimumspriser for ulike varer og tjenester som vi yter og organiserer. Prisene gjelder for vårt primærområde som omfatter Senja, Sørreisa, Målselv, Bardu og Dyrøy kommune.

Tjeneste

Minimum

Maksimum

Transport av tom kiste til nedleggelsested

1400,-

1400,-

Kiste med utstyr og svøp

3 600,-

28 000,-

Annonse i Troms Folkeblad

1500,-

7000,-

Blomster til båren

150,-

6000,-

Byråets honorar

1200,-

3800,-

Nedlegging og stell i kiste

1 400,-

1 400,-

Assistanse i kirken, lys og utstyr

2 800,-

2 800,-

Minnebok

0,-

600,-

Salmesett

900,-

3300,-

Avg.pliktig del av honorar

690,-

1600,-

Kjøring til sermonisted/gravlund

2538,-

8500,-

Sum


16178,-


64400,-

Prisopplysningsplikten reguleres av forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester §16.

Vi bistår gjerne med å søke om behovsprøvd stønad fra NAV til dekning av utgifter til gravferden.

Stønad fra NAV

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 25 377

kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.


Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.


Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 25 377 kroner til dekning av utgifter til gravferden.


Man kan også få støtte til båretransport når båren må fraktes mer enn 20 km.


Les mer og finn søknadsskjema på nav.no. Vi hjelper gjerne til med utfylling og dokumentasjon.


Døgnvakt

Du skal kunne få tak i oss når det måtte være. Vår  døgnåpne vakttelefon har nr 77 84 11 30.  Kontakt oss her.