Priser

Priser


En gravferd består av mange ulike momenter og deler, og vi skjønner at det kan være vanskelig å få full oversikt over alle utgifter som påløper i denne situasjonen.

Listen nedenfor viser minimums- og maksimumspriser for ulike varer og tjenester som vi yter og organiserer. Prisene gjelder for vårt primærområde som omfatter Senja, Sørreisa, Målselv, Bardu og Dyrøy kommune.

Tjeneste

Minimum

Maksimum

Transport av tom kiste til nedleggelsested

1400,-

1400,-

Kiste med utstyr og svøp

3 600,-

28 000,-

Blomster til båren

150,-

6000,-

Byråets honorar

1200,-

3800,-

Nedlegging og stell i kiste

1 400,-

1 400,-

Assistanse sermoni, lys og utstyr

2 800,-

2 800,-

Minnebok

0,-

0,-

Salmesett

900,-

3300,-

Avg.pliktig del av honorar

690,-

1600,-

Kjøring til sermonisted/gravlund

2538,-

8500,-

Administrasjonskostnad

500,-

1400,-

Sum

15178,-

58200,-

Tjenester:

Priser:

Byråets honorar, avgiftsfri del

584,-

Byråets honorar, utenfor avgiftsområde

3325,-

Assistanse i sermoni, lys og utstyr

2800,-

Assistanse ved syning, dagtid

600,-

Assistanse ved syning, kveld/helg

1200,-

Administrasjonskostnad

840,-

Fotografering

0,-

Transport av tom kiste til dødssted

1400,-

Solist

fra 2500,-Kister:


Furu Natur lakkert

8723,-

Profil

11500,-

Tradisjon, hvit

8570

Diamant 32 Hvit høyglans

28000,-

Diamant 32 Rød, Silkematt

28000,-

Ornament, Eik

12390,-

Sponkiste enkel

3600,-Varer:


Program til seremoni 30 stk

1300,-

Program til seremoni 50 stk

1600,-

Program til seremoni 75 stk

1900,-

Program til seremoni 100 stk

2400,-

Ventetegn (kors) med gravering

650,-

Ventetegn (hjerte) med gravering

1200,-

Bilde i ramme

325,-

Dødsannonse 1 spalte gjennomsnitt

2550,-

Minnebok, første eksemplar

0,-

Minnebok per stk ekstra

600,-Transport:


Startgrunnlag

1500,-

Båretransport per km

25,-

Transport, 1 mann per time

850,-

Transport, 2 mann per time

1700,-

Egenandel til NAV, transportrefusjon

2538,-

Transport av tom kiste til dødssted

1400,-Prisopplysningsplikten reguleres av forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester §16.

Vi bistår gjerne med å søke om behovsprøvd stønad fra NAV til dekning av utgifter til gravferden.

Stønad fra NAV

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 25 377

kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.


Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.


Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 25 377 kroner til dekning av utgifter til gravferden.


Man kan også få støtte til båretransport når båren må fraktes mer enn 20 km.


Les mer og finn søknadsskjema på nav.no. Vi hjelper gjerne til med utfylling og dokumentasjon.


Døgnvakt

Du skal kunne få tak i oss når det måtte være. Vår  døgnåpne vakttelefon har nr 77 84 11 30.  Kontakt oss her.