Salmer og solistsang


Dette er noen eksempler på salmer som kan brukes i begravelser. Vi har faste solister som kan synge i begravelsen, og et utvalg av aktuelle sanger står også på denne siden.


Fra Norsk salmebok, 1985:


 • Alltid freidig   416
 • Bedre kan jeg ikke fare   836
 • Blott en dag   490
 • Bred dina vida vingar   816
 • Deilig er jorden   856
 • Deg være ære, Herre over dødens makt   187
 • Din fred skal aldri vike   864
 • Eg veit i himmelrik ei borg   843
 • Fager kveldssol smiler   812
 • Gud når du til oppbrudd kaller   838
 • Herre Gud, ditt dyre navn og ære   268
 • I himmelen, i himmelen   844
 • Ingen er så trygg i fare   487
 • Jeg er i Herrens hender   497
 • Jeg vet meg en søvn i Jesu navn   856
 • Jesus det eneste   423
 • Kjærlighet er lysets kilde   223
 • Kjærlighet fra Gud   669
 • Lei milde ljos   414
 • Lær meg å kjenne dine veie   312
 • Med Jesus vil eg fara   418
 • Navnet Jesus blekner aldri   886
 • Nærmere deg min Gud   468
 • Nå lukker seg mitt øye   811
 • O bli hos meg   814
 • Påskemorgen slukker sorgen   184
 • Sorgen og gleden de vandrer til hope   463
 • Så ta da mine hender   608
 • Velt alle dine veier og all din hjertesorg   460
 • Vær meg nær, o Gud   389


Fra Landstads reviderte salmebok:


 • Lykksalig, lykksalig   848


Solistsanger


 • Amazing Grace   [LYTT]
 • Blott en dag      [LYTT]
 • Bred dina vida vingar    [LYTT
 • Bridge over troubled water, Simon & Garfunkel      [LYTT]
 • Danse mi vise, gråte min sang
 • Deilig er jorden      [LYTT]
 • Den fyrste song eg høyra fekk      [LYTT]
 • Der hvor rosor aldrig dør      [LYTT]
 • Det er makt i de foldede hender      [LYTT]
 • Gje meg handa din ven (Irsk folketone)      [LYTT]
 • Gå inte forbi (Irsk folketone)      [LYTT]
 • Hymne / Fader vår   
 • Jag har hört om en stad ovan molnen      [LYTT]
 • Jeg er i herrens hender 
 • O bli hos meg      [LYTT]
 • Om kveldern (norsk folketone)      [LYTT]
 • Så skimrande var aldri havet, Evert Taube      [LYTT]
 • Tears in heaven, Eric Clapton      [LYTT]
 • Tirna noir, Vamp      [LYTT]
 • Å kunne æ skrive på himmelen, Lars Bremnes     [LYTT]

Minneord

En oversikt over mange ulike minneord til avisannonse og båredekorasjon finner du her.

Døgnvakt

Du skal kunne få tak i oss når det måtte være. Vår  døgnåpne vakttelefon har nr 77 84 11 30.  Kontakt oss her.