Salmer og solistsang

Salmer og solistsang

 

Dette er noen eksempler på salmer som kan brukes i begravelser. Vi har faste solister som kan synge i begravelsen, og et utvalg av aktuelle sanger står også på denne siden.

 

Fra Norsk salmebok, 1985:

 

 • Alltid freidig 416
 • Bedre kan jeg ikke fare 836
 • Blott en dag 490
 • Bred dina vida vingar 816
 • Deilig er jorden 856
 • Deg være ære, Herre over dødens makt 187
 • Din fred skal aldri vike 864
 • Eg veit i himmelrik ei borg 843
 • Fager kveldssol smiler 812
 • Gud når du til oppbrudd kaller 838
 • Herre Gud, ditt dyre navn og ære 268
 • I himmelen, i himmelen 844
 • Ingen er så trygg i fare 487
 • Jeg er i Herrens hender 497
 • Jeg vet meg en søvn i Jesu navn 856
 • Jesus det eneste 423
 • Kjærlighet er lysets kilde 223
 • Kjærlighet fra Gud 669
 • Lei milde ljos 414
 • Lær meg å kjenne dine veie 312
 • Med Jesus vil eg fara 418
 • Navnet Jesus blekner aldri 886
 • Nærmere deg min Gud 468
 • Nå lukker seg mitt øye 811
 • O bli hos meg 814
 • Påskemorgen slukker sorgen 184
 • Sorgen og gleden de vandrer til hope 463
 • Så ta da mine hender 608
 • Velt alle dine veier og all din hjertesorg 460
 • Vær meg nær, o Gud 389

 

Fra Landstads reviderte salmebok:

 

 • Lykksalig, lykksalig 848

 

Solistsanger

 

 • Amazing Grace [LYTT]
 • Blott en dag [LYTT]
 • Bred dina vida vingar [LYTT]
 • Bridge over troubled water, Simon & Garfunkel [LYTT]
 • Danse mi vise, gråte min sang
 • Deilig er jorden [LYTT]
 • Den fyrste song eg høyra fekk [LYTT]
 • Der hvor rosor aldrig dør [LYTT]
 • Det er makt i de foldede hender [LYTT]
 • Gje meg handa din ven (Irsk folketone) [LYTT]
 • Gå inte forbi (Irsk folketone) [LYTT]
 • Hymne / Fader vår
 • Jag har hört om en stad ovan molnen [LYTT]
 • Jeg er i herrens hender
 • O bli hos meg [LYTT]
 • Om kveldern (norsk folketone) [LYTT]
 • Så skimrande var aldri havet, Evert Taube [LYTT]
 • Tears in heaven, Eric Clapton [LYTT]
 • Tirna noir, Vamp [LYTT]
 • Å kunne æ skrive på himmelen, Lars Bremnes [LYTT]

Minneord

En oversikt over mange ulike minneord til avisannonse og båredekorasjon finner du her.

Døgnvakt

Du skal kunne få tak i oss når det måtte være. Vår døgnåpne vakttelefon har nr 77 84 11 30. Kontakt oss her.